13 May 2014
Share

Opportunities for the Polish Plastics Industry

This conference will focus on issues related to the plastics converting and plastics recycling in Poland and will be a great opportunity to discuss ways of growth for the Polish plastics industry.

The key speakers of the conference include:

Janusz Ostapiuk, Vice-minister – Polish Ministry of Environment
Jerzy Majchrzak, Director Innvovation & Industry - Polish Ministry of Economy

Tadeusz Nowicki, President PUPC
Ton Emans, President – Plastics Recyclers Europe
Alexandre Dangis, Managing Director - EuPC

Please find more information in the enclosed programme and the registration form.

We are looking forward to seeing you in Warsaw!

 

Konferencja ta skupi się wokół teamtu przetworstwa i recyklingu plastiku w Polsce i będzie również znakomitą okazją do dyskusji na temat scieżek wzrostu przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce.

Główni rozmówcy konferencji to:

Janusz Ostapiuk - Wiceminister Środowiska,

Jerzy Majchrzak - Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu - Ministerstwo Gospodarki,
Ton Emans, prezes – Plastics Recyclers Europe,
Alexandre Dangis - Dyrektor – EuPC,
Tadeusz Nowicki – prezes – PZPTS

W załączniku znajdą państwo program konferencji oraz rejestrację.

Do zobaczenia w Warszawie!